اطلاعیه رده بندی نهایی نیم سال اول

تاریخ و ساعت: 0:28:29 - 1397/6/17 *** تعداد بازدید: 34

اطلاعیه رده بندی نهایی نیم سال اول 

بدین وسیله به اطلاع می رساند رده بندی نهایی استان البرز در پایان نیم سال اول به ترتیب زیر است. ضمنا فایل رده بندی نهایی در سایت بارگزاری شده و در دسترس میباشد. مقتضی است در صورت وجود هرگونه مشکل در رده بندی نهایی، کادر فنی هیئت مطلع گردد.

 

       1. علیرضا شفائی: 42.4 امتیاز - بزرگسالان

       2. میلاد جعفری: 41.2 امتیاز - بزرگسالان

       3. رضا بابایی: 38.5 امتیاز - بزرگسالان

       4. سپهر سلطانی: 35.2 امتیاز - نوجوانان

       5. نیما نظری: 32.5 امتیاز - بزرگسالان

       6. هیراد دوزنده: 27.0 امتیاز - نونهالان

       7. مجید سیحان زاده: 26.0 امتیاز - پیشکسوتان

       8. پارسا حشمدار: 24.3 امتیاز - نوجوانان

       9. ایمان یوسفی: 12.4 امتیاز - بزرگسالان

       10. مهدی عبدالملکی: 4.9 امتیاز - جوانان