بدلیل بروز برخی مشکلات پیش آمده، سایت موقتأ غیر قابل دسترس می‌باشد.اطلاعیه مسابقه رده بندی باشگاهی اسلحه فلوره آقایان

تاریخ و ساعت: 21:11:4 - 1397/5/12 *** تعداد بازدید: 180

اطلاعیه مسابقه رده بندی باشگاهی اسلحه فلوره آقایان

بدین وسیله به اطلاع می رساند مسابقه رده بندی باشگاهی اسلحه فلوره آقایان در روز شنبه مورخ 1397/5/27 در سالن هیئت شمشیربازی البرز برگزار خواهد شد.

لذا خواهش مند است ورزشکاران اسلحه فلوره بدون رده سنی راس ساعت 17:30 به همراه تمامی وسائل و تجهیزات حضور بهم رسانند.