کسب مقام سوم مشترک ،مجموع 3 اسلحه لیگ برتر آقایان سال 95
کسب مقام سومی مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان 94 توسط پریماه برزگر
کسب مقام سوم تیمی قهرمانی کشور بزرگسالان بانوان سال 94
کسب نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان آقایان سال 96 توسط مهرشاد باقر زنجانی


5 خبر اخیر